About us


3cf58a73-3776-452d-8509-3a423bce9181

 • Handikappförbunden

 • Handikappförbunden - en samlande aktör!

  Samlad kraft
  Vi, Handikappförbunden, är ett stort antal funktionshindersförbund som slutit oss samman för att agera i samlad kraft.

  Politisk
  Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället.
  Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

  Kompetens
  Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

  Oberoende
  Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

  Medborgarrätt
  Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen - flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning - tillerkänns sina mänskliga rättigheter fullt ut.

 •  http://hso.se/
 •  webb@hso.se
 •  08-546 404 00